Publications

(2023). Development of low-cost high-frequency data acquisition system for energy harvesting applications. Experimental Mechanics : 29th Symposium on Experimental Mechanics in memory of Prof. Jacek Stupnicki, 19-22 October 2022, Warsaw, Poland.

Cite DOI URL

(2021). Rapid demagnetization of Suction Casting Alloy cores for Energy Harvesting. The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021 (PM’21), June 28 - July 2, 2021, Poznań, Poland : abstracts.

Cite

(2021). Adaptive structure based on phononic crystals with embedded magnetic harvesters. The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021 (PM’21), June 28 - July 2, 2021, Poznań, Poland : abstracts.

Cite

(2020). Magnetoelectric effect in hybrid composite material. International Journal of Structural Integrity.

Cite DOI URL

(2019). Use of energy harvesting technology for energy and data transfer in mechanical constructions. Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019..

Cite

(2019). Pękanie Terfenolu-D a efektywność udarowego harvestera energii. XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Hucisko, 16-19 września 2019 : streszczenia referatów..

Cite

(2019). Energy harvesting from magnetomechanical effect as a power source for low power electronic devices. Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019..

Cite

(2019). Composite magnetostrictive-nanocrystalline materials for use in the field of energy harvesting and energy transformation (invited). 3rd Annual Energy Harvesting Society Meeting (EHS 2019), September 4-6, 2019, Falls Church, Virginia USA : conference guide..

Cite

(2018). Mixed mode fatigue crack growth in rail steel. Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts.

Cite

(2018). Magnetic response during fatigue crack growth process. Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals.

Cite

(2017). Study on magnetoelectric effect in magnetostrictive-piezoelectric composite. 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings.

Cite

(2017). Manufacturing, testing and application of giant magnetostrictive composites. BIT’s 3rd Annual World Congress of Smart Materials-2017, March 16-18, 2017, Bangkok, Thailand..

Cite

(2017). Influence of parsley pre-sowing stimulation from the statistical point of view. 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings.

Cite

(2016). Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1. Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.

Cite DOI

(2015). Wybrane aspekty badań właściwości biomechanicznych roślin. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum.

Cite

(2015). Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET. Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa.

PDF Cite

(2015). Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia. New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph.

Cite

(2015). Silica particles for the design of smart delivery nanotools. 27th European Conference on Biomaterials, ESB2015 : 30 August-3 September [2015], Kraków, Poland : final programme and book of abstracts..

PDF Cite

(2015). Rola dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych stopów Fe-B-X-Cu (X=Ti, Mo, Mn). New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph.

Cite

(2015). Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa.

Cite

(2015). Magnetomechanical properties of Terfenol-D based composites. Proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design M2D2015 [Dokument elektroniczny] : 26-30 July 2015, P. Delgada/Azores.

Cite URL

(2015). Investigation on laminated magnetoelectric composite. SMART 2015 : ECCOMAS thematic conference on smart structures and materials : 3-5 June 2015, Ponta Delgada, Azores.

PDF Cite

(2015). Influence of Terfenol-D powder volume fraction in epoxy matrix composites on their magnetomechanical properties. Conference Proceedings VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference.

Cite

(2015). Change of damping properties caused by recrystallization of iron alloy. VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015.

Cite

(2015). Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1. VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference.

Cite

(2014). Microstructure and properties of composite based on Terfenol-D powder. Mechatronic systems and materials, MSM 2014 : 10th international conference, 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts.

Cite

(2014). Manufacture and testing of magnetostrictive composites. 11th IMEKO TC15 Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2012 : Braşov, 30th May - 2nd June 2012..

PDF Cite

(2014). Investigations on magnetostrictive-piezoelectric composite structures. Mechatronic systems and materials, MSM 2014 : 10th international conference, 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts.

Cite

(2013). Wzbudnik drgań na bazie kompozytu zawierającego Terfenol-D budowa, właściwości, aplikacje. VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings.

Cite

(2013). Ultrasonic energy harvesting system based on magneto- and electrostrictive actuators. VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings.

Cite

(2013). The actuator based on a magnetostrictive composite working in the feedback loop. Proceedings of the 2013 World Congress on Advances in Structural Mechanics (ASEM13) : Jeju, Korea, 8-12 September 2013.

Cite

(2013). Change of magnetomechanical coupling in magnetostrictive composites under the influence of a pre-stress. 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013 : 24-26 June 2013, Politecnico di Torino, Torino, Italia.

Cite URL

(2012). Niejednorodność efektu Villariego w cyklicznie obciążonym kompozycie o gigantycznej magnetostrykcji. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 22-25 maja, 2012]..

Cite

(2012). Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany Terfenol-D z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami Bragga. XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Jachranka, 17-20 października 2012..

Cite

(2012). Magnetostrictive composites based on Terfenol-D particles with defined polarization. 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 29, September 26th-29th, 2012, Belgrade, Serbia..

Cite

(2012). A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators. 5th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, (Thermag V), Grenoble, France, September 17-20, 2012.

Cite

(2011). Smart magnetic composites. Metal, ceramic and polymeric composites for various uses.

Cite URL

(2011). Smart magnetic composites. Metal, ceramic and polymeric composites for various uses.

Cite URL

(2011). Magnetomechanical properties of monolithic Terfenol-D versus epoxy-bonded composite with Terfenol-D powder. Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, (ASEM'11+) : Seoul, Korea, 18-22 September 2011.

Cite

(2011). Identification of magnetostrictive composites at low frequencies of magnetic field changes. 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 28th September-01st October, 2011..

Cite

(2011). Actuator with magnetostrictive composite core. 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11 : Saarbrücken, July 6-8, 2011.

Cite

(2010). Wykrywanie pęknięć w kompozytach magnetostrykcyjnych z proszkami Terfenolu-D za pomocą systemu MagScanner. Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

Cite

(2010). Power generating by high pulse mechanical stimulation of magnetic coupled NdFeB and Terfenol-D. Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010, 8-10 March 2010, San Diego, California, United States.

Cite DOI

(2010). Magnetomechanical properties of magnetostrictive composites with high volume fraction of Terfenol-D powder. Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010, 8-10 March 2010, San Diego, California, United States.

Cite DOI

(2010). High volume fraction of Terfenol-D powder magnetostrictive composites. 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland..

Cite

(2010). Energy harvester with high pulse mechanical stimulation. 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland..

Cite

(2010). Charakterystyki magnetomechaniczne harvestera do odzysku energii z układów drgających. Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

Cite

(2009). Villari effect in epoxy composites with terfenol-D powder. 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 23rd-26th, 2009, Montanuniversität Leoben, Austria..

Cite

(2009). Fiber Bragg gratings application for strain measurements of Terfenol-D based composites. SMART'09 : proceedings of the IV ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 13-15 July 2009, Porto, Portugal.

Cite

(2008). Examining of the magnetomechanical properties of gianst magnetostrictive composites. 25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Česke Budĕjovice, Český Krumlov, Czech Republic, September 24-27, 2008..

Cite

(2008). Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków terfenolu-D. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 13-16 maja 2008]..

Cite