Niejednorodność efektu Villariego w cyklicznie obciążonym kompozycie o gigantycznej magnetostrykcji

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 22-25 maja, 2012].
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt