Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany Terfenol-D z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami Bragga

Publication
XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Jachranka, 17-20 października 2012.
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt