Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia

Publication
New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt