Właściwości magnetomechaniczne kompozytów na bazie proszków z materiału o gigantycznej magnetostrykcji

Type
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt