Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania wewnątrzustrojowej protezy przełyku

Publication
Przetwórstwo Tworzyw
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt