Oferta pracy I

Nazwa jednostki: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechanik i Inżynierii Materiałowej

Wrocław, Nazwa stanowiska: Pracownik naukowo-badawczy Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie z mechaniki lub inżynierii materiałowej.
  2. Doświadczenie w badaniach wytrzymałości na ściskanie, rozciągnie, wytrzymałości zmęczeniowej, a także określania twardości i udarności różnorodnych materiałów.
  3. Znajomość obsługi urządzeń MTS 809 oraz Bionix
  4. Znajomość norm do badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych materiałów.
  5. znajomość zasad wyznaczania współczynnika intensywności naprężeni oraz całki J.
  6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  7. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów. 8. Doświadczenie w pracy naukowej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi..

Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu Lider IX nr LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018 „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii”, kierowanego przez dr. inż. Rafał Mecha.

„Opracowanie dotyczące analizy właściwości mechanicznych, takich jak: wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, wytrzymałość zmęczeniowa oraz twardość i udarność,  stopów nanokrystalicznych oraz materiałów kompozytowych zawierających te stopy.”

Badania w zakresie badań wytrzymałościowych nowowytworzonych materiałów nanokrystalicznych oraz materiałów kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań zmęczeniowych oraz odporności na pękanie.

Typ konkursu NCBiR: Lider IX Termin składania ofert: 16 maja 2019, 23:59 Forma składania ofert: droga elektroniczna na adres: rafal.mech@pwr.edu.pl Warunki zatrudnienia:

* Umowa o dzieło * Termin realizacji od maja 2019 r. do końca grudnia 2021r. * Dodatkowo fundusze na udział w konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, staży i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  2. Odpis dyplomu magisterskiego.
  3. Adresy mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje (np. adres promotora pracy magisterskiej).

Dokumenty mogą być w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres rafal.mech@pwr.edu.pl.

Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt