Oferta pracy II

Nazwa jednostki: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechanik i Inżynierii Materiałowej

Wrocław, Nazwa stanowiska: Pracownik naukowo-badawczy Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie z mechaniki lub inżynierii materiałowej.
 2. Doświadczenie w opracowaniu nowych stopów metalicznych materiałów amorficznych. Znajomość zasad doboru składników do stopów wieloskładnikowych (przynajmniej 4 składniki), wykazujących magnetostrykcję.
 3. Znajomość obsługi urządzeń AFM, DSC i nanoindenter.
 4. Znajomość urządzeń ARC-Melter i Melt-Spiner.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 6. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
 7. Doświadczenie w pracy naukowej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi..
 8. Ukończone nie więcej niż 35 lat.

Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu Lider IX nr LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018 „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii”, kierowanego przez dr. inż. Rafał Mecha.

„Opracowanie dotyczące analizy właściwości magnetycznych stopów nanokrystalicznych oraz materiałów kompozytowych zawierających te stopy.”

Prowadzenie badań będzie związane z materiałami magnetostrykcyjnymi i ich stopami do wykorzystania w obszarze Energy Harvesting:

Typ konkursu NCBiR: Lider IX Termin składania ofert: 16 maja 2019, 23:59 Forma składania ofert: droga elektroniczna na adres: rafal.mech@pwr.edu.pl Warunki zatrudnienia:

* Umowa o dzieło * Termin realizacji od maja 2019 r. do listopada 2021r. * Dodatkowo fundusze na udział w konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, staży i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 2. Odpis dyplomu magisterskiego.
 3. Adresy mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje (np. adres promotora pracy magisterskiej).

Dokumenty mogą być w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres rafal.mech@pwr.edu.pl.

Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt