Oferta pracy IV

Nazwa jednostki: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechanik i Inżynierii Materiałowej

Wrocław, Nazwa stanowiska: Pracownik naukowo-badawczy Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie z chemii lub inżynierii materiałowej.
  2. Doświadczenie w badaniach nad metalurgią chemiczną i korozją metali.
  3. Znajomość obsługi urządzeń Nanoindenter i potencjato-galwanostatu ATLAS 1131EU.
  4. Znajomość obsługi Spektrometr Ramana z FTIR LabRam HR800 Horiba Jobin Yvon.
  5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  6. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
  7. Doświadczenie w pracy naukowej. Dorobek potwierdzony publikacjami naukowymi..
  8. Ukończone nie więcej niż 35 lat.

Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu Lider IX nr LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018 „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii”, kierowanego przez dr. inż. Rafał Mecha.

„Opracowanie dotyczące analizy właściwości fizykochemicznych pod kątem ich odporności na korozję oraz nanotwardości w przypadku struktur nanokrystalicznych oraz materiałów kompozytowych zawierających te stopy.”

Badania w zakresie otrzymywania funkcjonalizowanych warstw ochronnych, interpretacja wyników elektrochemicznych z badań potencjodynamicznych, interpretacja widm ramanowskich oraz wyników uzyskanych za pomocą przeprowadzonych testów zarysowania i nanoindenctacji w zakresie nowowytworzonych materiałów nanokrystalicznych i kompozytowych.

Typ konkursu NCBiR: Lider IX Termin składania ofert: 16 maja 2019, 23:59 Forma składania ofert: droga elektroniczna na adres: rafal.mech@pwr.edu.pl Warunki zatrudnienia:

* Umowa o dzieło * Termin realizacji od maja 2019 r. do stycznia 2021r. * Dodatkowo fundusze na udział w konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: 1. Podanie z życiorysem, listą publikacji, opisem osiągnięć, staży i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 2. Odpis dyplomu magisterskiego. 3. Adresy mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje (np. adres promotora pracy magisterskiej).

Dokumenty mogą być w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres rafal.mech@pwr.edu.pl.

Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt