chapter

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET
Application of smart materials in energy recovery. Energy harvesting
Smart magnetic composites
Smart magnetic composites