Publikacje

(2023). Development of low-cost high-frequency data acquisition system for energy harvesting applications. Experimental Mechanics : 29th Symposium on Experimental Mechanics in memory of Prof. Jacek Stupnicki, 19-22 October 2022, Warsaw, Poland.

Cytowanie DOI URL

(2022). Use of magnetomechanical effect for energy harvesting and data transfer. Sensors.

Cytowanie DOI URL

(2022). Rapid demagnetization of new hybrid core for energy harvesting. Sensors.

Cytowanie DOI URL

(2021). Soybean germination response to algae extract and a static magnetic field treatment. Applied Sciences.

Cytowanie DOI

(2021). Rapid demagnetization of Suction Casting Alloy cores for Energy Harvesting. The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021 (PM’21), June 28 - July 2, 2021, Poznań, Poland : abstracts.

Cytowanie

(2021). Influence of the Nb and V addition on the microstructure and corrosion resistance of the Fe-B-Co-Si alloy. Materials.

Cytowanie DOI URL

(2021). Comparison of fatigue crack growth rate: pearlitic rail versus bainitic rail. International Journal of Fatigue.

Cytowanie DOI URL

(2021). Analysis of the deceleration methods of fatigue crack growth rates under mode I loading type in pearlitic rail steel. Metals,.

Cytowanie DOI URL

(2021). Adaptive structure based on phononic crystals with embedded magnetic harvesters. The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021 (PM’21), June 28 - July 2, 2021, Poznań, Poland : abstracts.

Cytowanie

(2020). Study of the fatigue crack growth in long-term operated mild steel under mixed-mode (I + II, I + III) loading conditions. Materials.

Cytowanie DOI URL

(2020). Mixed mode (I+II) fatigue crack growth and crack closure effect in 42CrMo4 steel under different heat treatment conditions. Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue, VCMF 2020, 9-11 September 2020 : book of abstracs.

PDF Cytowanie

(2020). Magnetoelectric effect in hybrid composite material. International Journal of Structural Integrity.

Cytowanie DOI URL

(2020). Analysis of fatigue crack growth under mixed mode (I + II) loading conditions in rail steel using CTS specimen. Engineering Failure Analysis.

Cytowanie DOI URL

(2019). Use of energy harvesting technology for energy and data transfer in mechanical constructions. Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019..

Cytowanie

(2019). Pękanie Terfenolu-D a efektywność udarowego harvestera energii. XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Hucisko, 16-19 września 2019 : streszczenia referatów..

Cytowanie

(2019). Energy harvesting from magnetomechanical effect as a power source for low power electronic devices. Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019..

Cytowanie

(2019). Composite magnetostrictive-nanocrystalline materials for use in the field of energy harvesting and energy transformation (invited). 3rd Annual Energy Harvesting Society Meeting (EHS 2019), September 4-6, 2019, Falls Church, Virginia USA : conference guide..

Cytowanie

(2018). Mixed mode fatigue crack growth in rail steel. Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts.

Cytowanie

(2018). Magnetic response during fatigue crack growth process. Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals.

Cytowanie

(2017). Variation of magneto-mechanical properties in giant magnetostrictive composite materials. Polymer Composites.

Cytowanie DOI

(2017). Study on magnetoelectric effect in magnetostrictive-piezoelectric composite. 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings.

Cytowanie

(2017). Manufacturing, testing and application of giant magnetostrictive composites. BIT’s 3rd Annual World Congress of Smart Materials-2017, March 16-18, 2017, Bangkok, Thailand..

Cytowanie

(2017). Influence of parsley pre-sowing stimulation from the statistical point of view. 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings.

Cytowanie

(2016). Investigations on magnetoelectric composites based on Torfenol-D & PZT in an alternating magnetic field conditions. Solid State Phenomena.

Cytowanie DOI

(2016). Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1. Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.

Cytowanie DOI

(2015). Wybrane aspekty badań właściwości biomechanicznych roślin. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum.

Cytowanie

(2015). Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET. Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa.

PDF Cytowanie

(2015). Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET. Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa.

PDF Cytowanie

(2015). Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia. New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph.

Cytowanie

(2015). Silica particles for the design of smart delivery nanotools. 27th European Conference on Biomaterials, ESB2015 : 30 August-3 September [2015], Kraków, Poland : final programme and book of abstracts..

PDF Cytowanie

(2015). Rola dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych stopów Fe-B-X-Cu (X=Ti, Mo, Mn). New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph.

Cytowanie

(2015). Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa.

Cytowanie

(2015). Magnetostriction of field-structural composite with Terfenol-D particles. Archives of Civil and Mechanical Engineering.

Cytowanie DOI

(2015). Magnetomechanical properties of Terfenol-D based composites. Proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design M2D2015 [Dokument elektroniczny] : 26-30 July 2015, P. Delgada/Azores.

Cytowanie URL

(2015). Investigation on laminated magnetoelectric composite. SMART 2015 : ECCOMAS thematic conference on smart structures and materials : 3-5 June 2015, Ponta Delgada, Azores.

PDF Cytowanie

(2015). Influence of UV radiation on the growth of selected varieties of parsley seeds. Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa.

PDF Cytowanie

(2015). Influence of Terfenol-D powder volume fraction in epoxy matrix composites on their magnetomechanical properties. Conference Proceedings VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference.

Cytowanie

(2015). Influence of red light radiation on the growth of selected varietes of parsley seeds. Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa.

PDF Cytowanie

(2015). Change of damping properties caused by recrystallization of iron alloy. VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015.

Cytowanie

(2015). Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1. VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference.

Cytowanie

(2015). Badania kompozytów magnetoelektrycznych na bazie terfenolu-D i PZT w warunkach cyklicznie zmiennego pola magnetycznego. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, 15-18 września 2015.

Cytowanie

(2014). The use of magnetostrictive cores for the vibrations generation and energy harvesting from vibration in the selected frequencies of work. Key Engineering Materials.

Cytowanie DOI

(2014). Microstructure and properties of composite based on Terfenol-D powder. Mechatronic systems and materials, MSM 2014 : 10th international conference, 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts.

Cytowanie

(2014). Manufacture and testing of magnetostrictive composites. 11th IMEKO TC15 Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2012 : Braşov, 30th May - 2nd June 2012..

PDF Cytowanie

(2014). Magnetic core-shell structures as potential carriers in drug delivery system. Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences.

PDF Cytowanie

(2014). Investigations on magnetostrictive-piezoelectric composite structures. Mechatronic systems and materials, MSM 2014 : 10th international conference, 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts.

Cytowanie

(2014). High power actuator based on magnetostrictive composite core with temperature drift compensation. Key Engineering Materials.

Cytowanie DOI

(2014). Energy harvester based on Terfenol-D for low power devices. Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences.

PDF Cytowanie

(2014). A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators. International Journal of Refrigeration.

Cytowanie DOI

(2013). Zastosowanie rdzeni magnetostrykcyjnych do wytwarzania drgań i odzysku energii z drgań w zakresie wybranych częstotliwości. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna.

Cytowanie

(2013). Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania wewnątrzustrojowej protezy przełyku. Przetwórstwo Tworzyw.

Cytowanie

(2013). Wzbudnik drgań na bazie kompozytu zawierającego Terfenol-D budowa, właściwości, aplikacje. VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings.

Cytowanie

(2013). Ultrasonic energy harvesting system based on magneto- and electrostrictive actuators. VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings.

Cytowanie

(2013). Tłumienie drgań konstrukcji za pomocą elementu aktywnego na bazie kompozytu GMM. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna.

Cytowanie

(2013). The actuator based on a magnetostrictive composite working in the feedback loop. Proceedings of the 2013 World Congress on Advances in Structural Mechanics (ASEM13) : Jeju, Korea, 8-12 September 2013.

Cytowanie

(2013). System of magnetostrictive actuator for energy harvesting from ultrasonic wave. 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.

Cytowanie

(2013). Magnetowizyjna metoda wyznaczania fazy martenzytycznej w austenicie w obiektach walcowych i kulistych w następstwie odkształceń cyklicznych. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna.

Cytowanie

(2013). High power interactive actuator system based on magnetostrictive composite core. Recent Advances in Integrity-Reliability-Failure: IRF 2013.

Cytowanie

(2013). Dobór parametrów magnetomechanicznych dla efektywnego odzysku energii z drgań (energy harvesting). XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania: Kielce-Cedzyna.

Cytowanie

(2013). Change of magnetomechanical coupling in magnetostrictive composites under the influence of a pre-stress. 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013 : 24-26 June 2013, Politecnico di Torino, Torino, Italia.

Cytowanie URL

(2013). Application of smart materials in energy recovery. Energy harvesting. 13th Summer School on Fracture Mechanics.

PDF Cytowanie

(2012). Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji. Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa.

PDF Cytowanie

(2012). Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji. Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 : praca zbiorowa.

PDF Cytowanie

(2012). Niejednorodność efektu Villariego w cyklicznie obciążonym kompozycie o gigantycznej magnetostrykcji. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 22-25 maja, 2012]..

Cytowanie

(2012). Metoda pomiaru magnetostrykcji w kompozytach zawierających sproszkowany Terfenol-D z wykorzystaniem czujników światłowodowych z siatkami Bragga. XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Jachranka, 17-20 października 2012..

Cytowanie

(2012). Magnetostrictive composites based on Terfenol-D particles with defined polarization. 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 29, September 26th-29th, 2012, Belgrade, Serbia..

Cytowanie

(2012). Identification of magnetostrictive composites at low frequencies of magnetic field changes. FME Transactions.

PDF Cytowanie

(2012). A test stand to study the possibility of using magnetocaloric materials for refrigerators. 5th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, (Thermag V), Grenoble, France, September 17-20, 2012.

Cytowanie

(2011). Smart magnetic composites. Metal, ceramic and polymeric composites for various uses.

Cytowanie URL

(2011). Smart magnetic composites. Metal, ceramic and polymeric composites for various uses.

Cytowanie URL

(2011). Magnetomechanical properties of monolithic Terfenol-D versus epoxy-bonded composite with Terfenol-D powder. Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, (ASEM'11+) : Seoul, Korea, 18-22 September 2011.

Cytowanie

(2011). Identification of magnetostrictive composites at low frequencies of magnetic field changes. 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 28th September-01st October, 2011..

Cytowanie

(2011). Actuator with magnetostrictive composite core. 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11 : Saarbrücken, July 6-8, 2011.

Cytowanie

(2010). Wykrywanie pęknięć w kompozytach magnetostrykcyjnych z proszkami Terfenolu-D za pomocą systemu MagScanner. Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

Cytowanie

(2010). SMART composite high pressure vessels with integrated Optical Fiber Sensors. Sensor and Smart Structures Technologies for Civil.

Cytowanie DOI

(2010). Power generating by high pulse mechanical stimulation of magnetic coupled NdFeB and Terfenol-D. Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010, 8-10 March 2010, San Diego, California, United States.

Cytowanie DOI

(2010). Magnetomechanical properties of magnetostrictive composites with high volume fraction of Terfenol-D powder. Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites 2010, 8-10 March 2010, San Diego, California, United States.

Cytowanie DOI

(2010). High volume fraction of Terfenol-D powder magnetostrictive composites. 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland..

Cytowanie

(2010). Energy harvester with high pulse mechanical stimulation. 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland..

Cytowanie

(2010). Charakterystyki magnetomechaniczne harvestera do odzysku energii z układów drgających. Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

Cytowanie

(2009). Villari effect in epoxy composites with terfenol-D powder. 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 23rd-26th, 2009, Montanuniversität Leoben, Austria..

Cytowanie

(2009). Magnetomechanical properties of Terfenol-D powder composites. Solid State Phenomena.

Cytowanie DOI URL

(2009). Fiber Bragg gratings application for strain measurements of Terfenol-D based composites. SMART'09 : proceedings of the IV ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 13-15 July 2009, Porto, Portugal.

Cytowanie

(2008). Examining of the magnetomechanical properties of gianst magnetostrictive composites. 25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Česke Budĕjovice, Český Krumlov, Czech Republic, September 24-27, 2008..

Cytowanie

(2008). Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków terfenolu-D. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 13-16 maja 2008]..

Cytowanie