Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji

Publikacja
Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 : praca zbiorowa
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt