Badania kompozytów magnetoelektrycznych na bazie terfenolu-D i PZT w warunkach cyklicznie zmiennego pola magnetycznego

Publikacja
XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, 15-18 września 2015
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt