Pękanie Terfenolu-D a efektywność udarowego harvestera energii

Publikacja
XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Hucisko, 16-19 września 2019 : streszczenia referatów.
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt