Wybrane aspekty badań właściwości biomechanicznych roślin

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt