Wykrywanie pęknięć w kompozytach magnetostrykcyjnych z proszkami Terfenolu-D za pomocą systemu MagScanner

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt