Właściwości magnetomechaniczne kompozytów na bazie proszków z materiału o gigantycznej magnetostrykcji

Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt