nanotwardość

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET