obliczenia współczynników intensywności naprężeń

Mixed mode fatigue crack growth in rail steel