rośliny

Wybrane aspekty badań właściwości biomechanicznych roślin