stop typu FINEMET

Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET