stopy na bazie Fe

Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia