tłumienie drgań

Tłumienie drgań konstrukcji za pomocą elementu aktywnego na bazie kompozytu GMM