taśma amorficzna

Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET