technika szybkiego chłodzenia

Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia