właściwości magnetyczne

Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET