właściwości mechaniczne

Wybrane aspekty badań właściwości biomechanicznych roślin